På ständig spaning efter elevers oanade utvecklingsmöjligheter...

Jönköpings Kommun

Fritidsverksamhet

På Sanda särskola finns en fritidsverksamhet för barn och ungdomar mellan 6-20 år. Är man 6-12 år har man fritids i paviljongen, är man 12-20 år har man rätt till en LSS insats som heter korttidstillsyn. Men vi har valt att kalla all verksamhet för fritids.

Fritids är en omfattande verksamhet som har ett viktigt pedagogiskt uppdrag med koppling till skolan. Elevens utveckling ses som en helhet där pedagogik och omsorg integreras.

Under läsåret 17/18 kommer vi att arbeta med barn/ungdomars förmåga att samarbeta och kommunicera med varandra. Syftet är att utveckla deras förmåga till samspel i en kamratrelation. Under året ska barnen/ungdomarna också få möjlighet att prova på olika idrotter, rörelser och lekar både enskilt och i grupp.