På ständig spaning efter elevers oanade utvecklingsmöjligheter...

Jönköpings Kommun

Elevteam

Andreas Hovbäck, Skolkurator
036-10 72 62
andreas.hovback@jonkoping.se

Malin Strandner, Skolsköterska
036-10 65 85
malin.strandner@jonkoping.se                                                                                     

Camilla Thomelius, Specialpedagog
036-10 72 56
camilla.thomelius@jonkoping.se