Skolan som gör dig förberedd

Jönköpings Kommun

Studentavslutningen 2017

Följande gäller för fredag 16/6 (uppdaterat 170502)

08:30 Samling i klassrum

09:45 Samling på innergården för gemensam marsch upp till Kungsporten

10:00 Avslutningsporgram på Kungsporten (endast för elever och personal av utrymmesskäl)

11:00 Lunch och studentfotografering inne på Folkets Park samt mingel i klassrummet för elever.

13:15 Studenter ställer upp inne på skolan inför utspringet.

13:30 Utspring på innergården - i följande ordning: IP-Ek14B-NA14-SA14A-BF14A-HA14Y-BF14Y-AH/HP- EK14D- SA14B-HA14A-BF14B-EK14C-EK14A

Efter utspringet finns markerade samlingplatser för varje klass i sluttningen mot Öxnehagaleden. EK och HA snett neråt från utspringet och övriga klasser snett uppåt från utspringet sett.

14:15 Lastbilskortege avgår inne ifrån folkets Park. Färdväg:

Huskvarna Folkets Park– Öxnehagaleden – Esplanadbron – Kungsgatan – Esplanaden – Drottninggatan(mot Mjölkafållan) – Torsgatan – Kavlabron – Huskvarnavägen(genom Vättersnäs) – Vänster in på Glansgatan- Höger St Göransvägen- Hästhovsvägen upp mot Ekhagsrondellen – Höger fil Odengatan in mot Jönköping- Sväng höger Tullportsgatan i rondellen vid Nybergs Bil – Sedan vänster in på - Östra Storgatan – fortsätt Storgatan –gågatan fram till kanalen – Kyrkogatan - Skolgatan – S Strandgatan och fri väg tillbaka till Huskvarna.

15:15-15:45 Lastbilskortegen är tillbaka och släpper studenterna utanför Folkets Park