Hela människan inte bara idrottaren!

Jönköpings Kommun

Simsport

Träning med individen i fokus

Din träning på Sandagymnasiet skräddarsyr vi efter dina behov och kvaliteter. Det individuella delarna i  träningsupplägget bygger på en dialog med din tränare som innehållar alla delar du behöver för att utvecklas optimalt tekniskt, taktiskt, fysiskt och mentalt. För att utvecklas optimalt krävs utmaningar och stimulans och detta får du varje dag i form av målinriktade träningskamrater och engagerade tränare som tillsammans med dig utvecklas mot de mål som du siktar mot. Mer detaljer om träningen kan du läsa om i vårt Simsportblad

Talangutvecklingsmiljön

Att miljön påverkar vår utveckling är ingen hemlighet. Därför har vi under åren försökt skapa den bästa möjliga miljön för dig att utvecklas i. Med Rosenlundsbadet som hemmabassäng bedriver vi träningen i både kort och lång bana vilket ger dig bästa möjliga förutsättningar att utvecklas. Vi erbjuder dig även möjligheten till separata landträningspass i vårt gym träningsverket som finns på Sandagymnasiet . Vår tradition av god träningskultur skapar många möjligheter för dig att utvecklas tillsammans med likasinnade mot dina mål och drömmar.

Ansökan/urval

Ansökan till vår RIG-utbilning och urval sker i två steg.

Steg ett. När du ansöker till RIG Simning på Sandagymnasiet gör du det via Svenska Simförbundets hemsida, se länk, senast den 15 oktober. När ansökan behandlats kallas några av de som sökt till ett antagningstillfälle tillsammans med Simförbundet. Har du frågor kring detta kontakta oss.

Steg två. För att sedan komma in på Sandagymnasiet måste du även ansöka till ett program på skolan där urval sker på meritpoäng. Ansökan till Sandagymnasiet och det program du önskar gör du hos din SYV på din skola.

Ansökan till vår NIU-utbilning och urval sker i två steg.

Steg ett. När du ansöker till NIU Simsport på Sandagymnasiet gör du det via Svenska Simförbundets hemsida, se länk, senast den 1 december. När ansökan behandlats kallas de som sökt till ett antagningsdag på Rosenlundsbadet. Har du frågor kring detta kontakta oss.

Steg två. För att sedan komma in på Sandagymnasiet måste du även ansöka till ett program på skolan där urval sker på meritpoäng. Ansökan till Sandagymnasiet och det program du önskar gör du hos din SYV på din skola.

De bedömningsområden som används vid antagning är framtagna av RF och gäller vid NIU och RIG: Idrottsspecifika kunskaper och färdigheter, Idrottspsykologiska färdigheter och förutsättningar, Sociala färdigheter och förutsättningar, Organisatoriska färdigheter och förutsättningar, Studieambition.

Ansökan till vår LIU utbildning

Simsport bedriver vi även i form av LIU - Lokal idrottsbildning. Det innebär att du inom det individuella valet läser 200 poäng på 3 år inom Idrott och Hälsa 1,2 - idrottsspecialisering. LIU är i första hand riktat till dig som lokalt söker från Jönköpings kommun. Söker du från annan kommun placeras du som andrahandssökande vilket innebär att du inte är garanterad plats på LIU. Ansökan till LIU-Simsport gör du via vår hemsida senast den 1 dec. Du gör även en ansökan till Sandagymnasiet och det program du vill läsa hos din syv på den skola du går idag. Vi kontaktar alla som sökt Lokal idrottsutbildning och bekräftar att du är antegen senast 31/1.

Visste du att:

- Rosenlundsbadet är en av två godkända anläggningar i Sverige för att få arrangera Internationella Mästerskapstävlingar.

- Två simmare som båda studerat på Sandagymnasiet de senaste 10 åren har deltagit i OS, Martina Granström 2012 i London och Eva Berglund 2008 i Beijing.

- Jönköpings Simsällskap grundades 1829. Sveriges äldsta simförening bildades 1796.

"Sanda Idrottscentrum var en förutsättning för starten på min idrottskarriär. Där fick jag möjlighet att läsa gymnasiet på fyra år istället för tre år. Jag kunde även träna flera gånger i veckan och lärarna var väldigt förstående när jag var borta mycket på träningsläger och tävlingar." 

Hanna Eriksson, Simsport