Mer än bara en vanlig skola

Jönköpings Kommun

Studentavslutning - uppdaterad info 4/6

Tid för utspring är 13:15. Följande ordning gäller Ip, Sa15A, NA15, EK15A, Sa15B, Bf15A, Ha15A/HA15Y, Ek15E, EK15D, BF15B/BF15Y, EK15B, Ek15C. Utspringet sker från hus 1 mot innergården, där scenen står på den runda gräsytan, när eleverna gått ner från scenen fortsätter de framåt i en smal gång mellan avspärrningarna mot punkt 3 . Efter utspringet finns markerade samlingplatser för varje klass i sluttningen mot Öxnehagaleden. EK och HA snett neråt från utspringet och övriga klasser snett uppåt från utspringet sett.

Sedan avgår lastbilskortegen inne ifrån Folkets Park 14:15: Färdvägen kommer att vara: Huskvarna Folkets Park– Öxnehagaleden – Esplanadbron – Kungsgatan – Esplanaden – Drottninggatan(mot Mjölkafållan) – Torsgatan – Kavlabron – Huskvarnavägen(genom Vättersnäs) – Vänster in på Glansgatan- Höger St Göransvägen Hästhovsvägen upp mot Ekhagsrondellen – Höger fil Odengatan in mot Jönköping- Sväng höger Tullportsgatan i rondellen vid Nybergs Bil – Sedan vänster in på - Östra Storgatan – gågatan fram till kanalen – Västra Storgatan – Parkgatan – Norra Strandgatan och fri väg tillbaka till Huskvarna. (Observera maxhöjden på rondellen under järnvägsviadukten- Högre bilar måste svänga höger i den rondellen och köra via Ekhagen tillbaks till skolan)