Mer än bara en vanlig skola

Jönköpings Kommun

IM - Introduktionsprogram

Barn- och Fritidsprogrammets yrkesintroduktion​ - IMYRKBF

Saknar du behörighet till gymnasieskolan men ändå vill läsa på BF? På BF-yrkesintroduktion kan du läsa upp betyg som saknas med fokus på svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, geografi samt historia och samtidigt läsa programgemensamma ämnen. Du läser då upp gymnasie-behörigheten för att sedan söka till ett nationellt program. Läs mer om BF-yrkesintroduktion och vilka kurser du läser i vårt programblad.

Handels- och Administrationsprogrammets yrkesintro​duktion - IMYRKHA

Saknar du behörighet till gymnasieskolan men ändå vill läsa på HA? På HA-yrkesintroduktion kan du läsa upp de betyg som saknas och samtidigt läsa programgemensamma ämnen. Du har då två möjligheter att välja mellan. Antingen läser du upp behörigheten för att komma in på ett nationellt yrkesprogram eller så förbereder vi dig så lång det går, teoretiskt och praktiskt, under tre år för ett framtida arbete. Vi erbjuder bland annat truckkort, mindre undervisningsgrupper, APL, individanpassad studieplan och undervisning. Läs mer om HA-yrkesintroduktion och vilka kurser du läser i vårt programblad.

Språkintroduktion - IMSPR

På Språkintroduktionsprogrammet läser nyanlända elever. Fokus ligger på språk och kultur. Efter avslutad utbildning ska eleverna kunna gå vidare mot annan gymnasial utbildning eller yrkesutbildning. Här på Sanda har vi inriktningarna Språk 1a samt Språk 2a.

Visste du att…

  • de allra flesta av våra elever känner sig nöjda med utbildningen och upplever att de trivs i skolan och blir bemötta på ett bra sätt.
  • du kan börja läsa på yrkesintroduktion och endera gå in på ett antionellt program från åk1 eller gå över succesivt.
  • vi har ett hälsofrämjande förhållningssätt och utnyttjar närmiljön till olika former av fritidsaktiviteter som en del i undervisningen.

Text